Nieuws

Per 1 sept: ‘SpoedvoorJeugd’ Zuidoost-Brabant

‘SpoedvoorJeugd’ Zuidoost-Brabant: nieuw meldpunt voor kinderen en jongeren in crisissituaties.SpoedvoorJeugd Zuidoost-Brabant

Op 1 september a.s. start SpoedvoorJeugd Zuidoost-Brabant: hét centrale regionale meldpunt bij een acute crisis waarbij kinderen of jongeren tussen 0 en 23 jaar betrokken zijn. SpoedvoorJeugd Zuidoost-Brabant is een samenwerkingsverband tussen 18 partijen* uit de sectoren Jeugdzorg, (L)VG, GGZ, Welzijn en Maatschappelijke Opvang. De Lumens Groep is één van de betrokken partners.

SpoedvoorJeugd grijpt in bij een crisissituatie en regelt passende crisishulp voor kinderen, jongeren en het gezin.

Spoedvoorjeugd Zuidoost-Brabant is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via
088 – 0666 999

Wat is SpoedvoorJeugd?

SpoedvoorJeugd Zuidoost-Brabant grijpt in bij een crisissituatie waarbij er voor een kind of jongere tot 23 jaar (en/of voor de ouders) een ernstige bedreigende situatie is ontstaan. De veiligheid van het kind en de stabiliteit van het gezin kan niet meer gewaarborgd worden.

Crisissituaties kunnen worden veroorzaakt door gedrag- en/of opvoedproblemen, gezinsproblemen en/of psychische problemen. Een medewerker van SpoedvoorJeugd is binnen twee uur ter plaatse. Indien nodig wordt er binnen 24 uur vervolghulp geregeld.

SpoedvoorJeugd Zuidoost-Brabant is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar via telefoonnummer: : 088-0666999.

SpoedvoorJeugd belt u als:

  • Het gaat om een kind of jongere tot 23 jaar, ongeacht IQ of andere beperking
  • Het kind of de jongere heeft psychische, opvoedings- of gedragsproblemen
  • De problematiek is zo ernstig dat het een gevaar oplevert voor de psychische of lichamelijke gezondheid van het kind, de jongere of de omgeving
  • Er een crisis is in een gezin bijvoorbeeld door kindermishandeling, seksueel misbruik, relatieproblemen en/of psychiatrische problemen van ouders

SpoedvoorJeugd staat voor:

  • Eén regionaal meldpunt bij een acute crisis
  • De crisis in het gezin wordt aangegrepen als kans voor verbetering
  • Snelle toeleiding naar passende zorg
  • Voorkomen van inzet van zwaardere zorgvormen
  • In samenwerking met lokale wijkteams en ketenpartners
  • Sectoroverstijgende samenwerking tussen 18 partijen uit de sectoren Jeugdzorg, (L)VG, GGZ, Welzijn en Maatschappelijke Opvang

SpoedvoorJeugd Zuidoost-Brabant is ontwikkeld in opdracht van de 21 gemeenten uit de regio Zuidoost-Brabant. In SpoedvoorJeugd werken 18 partijen uit de sectoren Jeugdzorg, (L)VG, GGZ, Welzijn en Maatschappelijke opvang samen. De organisaties die deelnemen aan SpoedvoorJeugd Zuidoost-Brabant zijn:

Amarant/Idris, Apanta GGZ, Bijzonder Jeugdwerk, BJZ Oost Brabant, Combinatie Jeugdzorg, Koraalgroep De La Salle, Leger des Heils, LEVgroep, Lumens Groep, GGz Eindhoven, GGZ Oost-Brabant, Reinier van Arkel/Herlaarhof, MEE Zuidoost-Brabant, NEOS, ORO, Severinus, SMO, SWZ.

Contactgegevens SpoedvoorJeugd

SpoedvoorJeugd Zuidoost-Brabant
088 – 0666 999

E-mail
info@spoedvoorjeugdbrabantzo.nl

Ga naar Nieuwsoverzicht