Jaarverslag 2015

Cijfers

Jaarverslag 2015

Lumens was in 2015 volop in beweging. Een beweging waarvoor de basis al in voorgaande jaren is gelegd en waarop we in 2015 verder bouwden. Waar we vandaan komen, welke stappen we in 2015 hebben gezet, en hoe we de toekomst in gaan lees je in ons jaarverslag. Zo leggen we verantwoording af en maken we voor iedereen inzichtelijk hoe wij ons werk doen.

Je kunt het jaarverslag eenvoudig online doorlezen. Wil je het uitprinten of opslaan? Maak dan gebruik van het jaarverslag in PDF-vorm. Je vindt deze in het bijlagenoverzicht onderaan deze pagina.

 

 

Bijlagen bij jaarverslag 2015

Printversie jaarverslag

Volledige jaarrekening

Jaarverslag Raad van Toezicht

Jaarverslag Ondernemingsraad

Jaarverslag Cliëntenraad

Jaarverslag Klachtencommissie Medewerkers

Jaarverslag Klachtencommissie Welzijnswerk Eindhoven e.o.

Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht

Hoofd- en nevenfuncties Raad van Bestuur

Overzicht beloningen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht