Nieuws

Opnieuw PSO-trede 3 voor Lumens

Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderdeel binnen MVO wordt ook wel sociaal ondernemerschap of inclusief ondernemen genoemd.

Lumens heeft opnieuw de hoogste trede (3) behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn we heel blij mee! Dit betekent namelijk dat Lumens op een duurzame wijze een maximale bijdrage levert op het gebied van sociaal ondernemen. Uit de onafhankelijke toetsing door een Certificerende Instelling blijkt dat Lumens ook op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven.

De PSO is de landelijke norm voor sociaal ondernemen
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben de PSO, in nauwe samenwerking met de markt, volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

PSO stimuleert sociaal ondernemen in Nederland
Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen bij (meer) organisaties. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties hun leveranciers en opdrachtnemers om ook sociaal te ondernemen door er bewust voor te kiezen om producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd.

Niveaus van de PSO
Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Het behalen van Trede 3 maakt zichtbaar dat Lumens behoort tot de koplopers in het bieden van werkgelegenheid aan de PSO-doelgroepen. Lumens voldoet hiermee aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren, ontwikkeling en begeleiding, waarbij minimaal 20% van de sociale bijdrage wordt gerealiseerd in de eigen organisatie.

Meer informatie?
Wil je meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.

 

 

 

 

Ga naar Nieuwsoverzicht