Klachtencommissie

We doen ons uiterste best om er voor jou te zijn met inspiratie en een helpende hand. En toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent en een klacht wilt indienen. Daarvoor is de klachtencommissie er.

Wanneer je als klant een klacht hebt over Lumens of onze medewerkers kun je deze eenvoudig melden bij onze onafhankelijke klachtencommissie. Ook als deze klacht betrekking heeft op Dynamo, Dynamo Jeugdwerk, Vrijwilligerspunt, Speelpark de Splinter, Adviespunt Discriminatie, Expertisecentrum Mensenhandel & (jeugd)Prostitutie of andere projecten van Lumens. Ook medewerkers en vrijwilligers van Lumens kunnen bij de klachtencommissie terecht.

De klachtencommissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, vertegenwoordiging vanuit de organisatie, medewerkers en klanten. In het klachtenreglement is vastgelegd hoe de klachtencommissie haar werk doet.

Wil je een klacht melden?

Vul dan dit klachtenformulier in en stuur dit naar klacht@lumenswerkt.nl.

Meer informatie over klacht- tuchtrecht vind je hier.