Jaarverslag 2019

Voor Jacqueline Vonk was 2019 het eerste volledige jaar als bestuurder van Lumens:

“Een jaar van ontdekking, verdieping, verbinding en veerkracht. Het goud van Lumens, de drive van de medewerkers, het kennen van de inwoners waarvoor we werken en de vragen die hen bezighouden, geven de bouwstenen voor een stevige koers en een toekomst waarin we met elkaar bouwen aan sociale veerkracht in een samenleving die omziet naar elkaar.”

 

Hieronder vindt u een toelichting op de jaarcijfers 2019 van de Raad van Bestuur en het MT.
Wilt u hier graag op reageren? Stuur dan een mail naar communicatie@lumenswerkt.nl.

 

Volledige jaarrekening

Jaarverslag Raad van Toezicht

Jaarverslag Bestuur

Jaarverslag Cliëntenraad

Jaarverslag Klachtencommissie

Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht

Hoofd- en nevenfuncties Raad van Bestuur

Overzicht beloningen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Wilt u één van onze voorgaande jaarverslagen teruglezen?

Neem dan contact op met communicatie@lumenswerkt.nl