ANBI

Stichting Lumens is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is verplicht gegevens via een standaardformulier op de website te publiceren. Hier open je het standaardformulier over het jaar 2020.