Nieuws

Tech Playgrounds lanceren tech-makers leerlijn!

De Eindhovense Tech Playgrounds van Dynamo Jeugdwerk lanceren in 2018 een eigen leerlijn voor jonge techneuten en makers van alle schoolniveaus. Vanuit een non-formele basis, dus leren omdat je het zelf wilt en op je eigen tempo, gaan de deelnemers aan de slag met thema’s als 3D-tekenen en -printen, paper prototyping, lasersnijden, robotica en video’s maken.

De leerlijn wordt in opdracht van Dynamo Jeugdwerk geschreven door Marloes Homburg, afgestudeerd aan de TU/e en vanuit MakerPoint betrokken bij de Tech Playground-beweging. Doel is om zoveel mogelijk jeugd en vrijwilligers laagdrempelig te laten leren: de Tech Playgrounds zijn immers niet gericht op winst maken. Door de techies ook te leren hoe ze zelf video-tutorials kunnen maken, wordt het delen van kennis en ervaringen vanzelfsprekend. De Tech Playgrounds gaan uit van het leermeester-gezel-principe.

De ontwikkeling van de leerlijn is mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie, een bijdrage van MakerPoint, de donatie van een 3D-printer door Ultimaker en de schenking van een lasermachine door BRM Lasers. Nancy van Loon, manager Jeugd van Lumens noemt het bijzonder dat het Fonds voor Cultuurparticipatie een tech-initiatief ondersteunt. “De Tech Playgrounds zijn een duurzame, non-formele beweging. We werken aan een lange termijnvoorziening, aanvullend op losse events die er al zijn rond techniekpromotie en programmeren. MakerPoint voegt als bedrijf actuele kennis van een hoog niveau toe, daar zijn we erg blij mee. ”

Bedrijven en sponsoren ondersteunen hiermee de gedachte dat ook jonge techneuten, whizzkids en uitvinders een plek verdienen waar ze na schooltijd aan hun skills kunnen werken en vrienden kunnen ontmoeten.

De jongeren in de werkplaatsen zijn de werknemers van de toekomst, iets dat ook bedrijven als ASML, Rabobank Eindhoven-Veldhoven, Defensie en Microsoft met hun jaarlijkse financiële adoptie van één of meer werkplaatsen al onderschrijven.

Acht modules

De in totaal acht modules van de nieuwe leerlijn bevatten steeds twee tot drie concrete lessen, die de jeugd letterlijk in beweging zetten. Ze leren creatief aan de slag te gaan met nieuwe technologische mogelijkheden en technieken, zoals lasersnijden en 3D-printen. Belangrijk is dat de Tech Playgrounds niet uitgaan van leeftijd of leerniveau als basis, maar van de kennisbehoefte en inzet van de deelnemers. Techies van negen kunnen dus samenwerken met gelijkgestemden van zestien en de leerlijn kan ook ingezet worden voor volwassenen of bijvoorbeeld senioren met interesse in technologie.

De ontwikkeling van de eigen lesreeks is een belangrijke doorbraak voor de trapveldjes voor techneuten, die in 2016 zijn gestart. Hiermee wordt een nog steviger basis gelegd onder het aanbieden van naschoolse leerplekken voor jonge techneuten én het biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid voor scholen om aan te haken. Zowel op basisschool de Wereldwijzer als vmbo-opleiding Vakcollege zijn bijvoorbeeld al Tech Playgrounds geopend, waar zowel eigen leerlingen als jeugd uit de wijk na schooltijd actief zijn met (Lego)robotica, techniek, micro:bits en maakprojecten.

Groei Tech Playgrounds

Dynamo Jeugdwerk hoopt nu dat meer scholen jeugd de kans geven om ook na schooltijd samen met gelijkgestemden verder te oefenen en leren. Inmiddels zijn wekelijks zo’n 120 techies actief in twaalf werkplaatsen, en dat aantal kan naar 1.000 per week groeien als nog meer instellingen aanhaken, zo verwacht Dynamo Jeugdwerk. De basiskennis kan eenvoudig overgedragen worden en in iedere wijk zijn wel vrijwilligers te vinden die twee uur per week zo’n werkplaats willen begeleiden. Inmiddels zijn ook de eerste jongeren al actief als vrijwilliger, zij kwamen twee jaar geleden zelf als deelnemer binnen! Gemotiveerde jongeren en volwassenen worden binnen de werkplaatsen bovendien volgens het principe van Inspireren Leren Werken opgeleid tot tech-docent, en kunnen zo bijvoorbeeld op scholen workshops gaan verzorgen.

Eigen grote werkplaats én tech-trapveldjes

Net zoals voetballers een oefenveldje in de wijk hebben, hebben ook de techies dus zulke ‘tech-trapveldjes’ in jeugdcentra, speeltuinen en scholen in buurten in Eindhoven, Waalre en Renkum. Daarnaast opent in oktober een grote werkplaats in het Eindhovense Philipsdorp. Deze oude werkplaats van de technische dienst van Lumens aan de Lindenlaan is de afgelopen weken opgeknapt, onder andere door vrijwilligers van ASML en met hulp van Bas van Rooij van Buro Bas en wordt een echte makersplaats, vol materialen, schroefjes, elektronica, machines en gereedschappen. Vergelijk het met een trainingscentrum voor (top)sporters!

De lasermachine komt er te staan, er zijn 3D-printers en er kan getimmerd en gesoldeerd worden. De werkplaats is eigendom van de Tech Playgrounds en Lumens, en het doel is om er zowel jeugd als volwassenen aan de slag te laten gaan, vanuit een niet-commerciële samenwerkingsvorm. Iedereen die er gebruik van wil maken, moet iets terug doen voor de Tech Playgrounds-community. Studenten kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van de apparatuur, waarbij ze alleen de materialen betalen, als ze bereid zijn om als vrijwilliger te helpen bij tech-activiteiten voor jeugd of ouderen. Buurtbewoners hebben al hulp aangeboden bij het beheer en er zijn al spontane donaties van materialen gedaan.

Meer weten over de Tech Playgrounds? Mail naar Fleur Besters en kijk op www.techplaygrounds.nl

Ga naar Nieuwsoverzicht