Maandcijfers

Maandcijfers

Maandcijfers Maart

2017 2016
Omzet 5.029 4.520
Salariskosten 3.360 3.311
Activiteitenkosten 530 299
Overige kosten 1430 1.186
Resultaat -291 -276
2017 2016
Weerstandsvermogen 6,1% 7,3%
2017 2016
Aantal FTE's 220,9 216,8
Ziekteverzuim 3,1% 6,4%