Maandcijfers

Maandcijfers

Maandcijfers Juni

2018 2017
Omzet 10.621
Salariskosten 6.809
Activiteitenkosten 1.322
Overige kosten 2.855
Resultaat -346
2018 2017
Weerstandsvermogen 5,3%
2018 2017
Aantal FTE's 220,9
Ziekteverzuim 2,5%