Maandcijfers

Maandcijfers

Maandcijfers Juni

2017 2016
Omzet 10.621
Salariskosten 6.809
Activiteitenkosten 1.322
Overige kosten 2.855
Resultaat -346
2017 2016
Weerstandsvermogen 5,3%
2017 2016
Aantal FTE's 220,9
Ziekteverzuim 2,5%