Maandcijfers

Maandcijfers

Maandcijfers

2017 2016
Omzet 3.105 2.887
Salariskosten 2.255 2.225
Activiteitenkosten 330 191
Overige kosten 797 843
Resultaat -277 -372
2017 2016
Weerstandsvermogen 5,5% 7,0%
2017 2016
Aantal FTE's 221,0 215,1
Ziekteverzuim 2,9% 5,9%
Cijfers