Maandcijfers

Maandcijfers

Maandcijfers Oktober

2016 2015
Omzet 18.896 26.372
Salariskosten 12.380 18.173
Activiteitenkosten 2.014 1.547
Overige kosten 4.843 5.945
Resultaat -341 707
2016 2015
Weerstandsvermogen 7,1% 7,8%
Doelmatigheidsratio 71,7% 69,5%
2016 2015
Aantal FTE's 214,2 330,6
Ziekteverzuim 4,5% 4,6%