Crisisdienst

De Crisisdienst kun je bellen voor noodsituaties buiten kantooruren, telefoonnummer 040 – 2 530 350.

Je kunt natuurlijk ook ’s nachts of in het weekend met ernstige problemen te maken krijgen. De Crisisdienst overbrugt dan het tijdstip van de crisis, bijvoorbeeld midden in de nacht of in het weekend, en het moment waarop de organisaties voor zorg en welzijn weer bereikbaar zijn. De hulp van de Crisisdienst is dus van korte duur.

Voor welke problemen kun je de Crisisdienst bellen?

Iemand die in crisis verkeert, is vaak hevig gespannen, verward of geëmotioneerd en heeft hulp nodig om weer grip op zijn situatie te krijgen. De oorzaak kan van buitenaf komen of uit de persoon zelf. Enkele voorbeelden:

  • relatieproblemen die escaleren
  • een zwaar verkeersongeluk
  • een zelfmoordpoging
  • een overval
  • onhoudbare spanning tussen ouders en kinderen
  • een geweldsmisdrijf

Werkwijze

De Crisisdienst kan door jou zelf gebeld worden, maar ook door familieleden of verwijzers zoals politie, huisarts of GGZ. De maatschappelijk werkers achter deze dienst zijn speciaal opgeleid om deskundige hulp te bieden in noodsituaties. Vaak kunnen zij een cliënt telefonisch helpen. Soms gaan zij naar de persoon toe om een passende oplossing te zoeken voor het moment. Als er meerdere hulpinstanties bij betrokken zijn, dan zorgen de medewerkers van de Crisisdienst voor de onderlinge afstemming. Ook vangen zij familie, vrienden of andere betrokkenen op. Indien nodig zoekt de Crisisdienst opvang en onderdak. Mocht er verdere hulp nodig zijn, dan zorgen zij voor een passende doorverwijzing.

Wil je meer informatie over de Crisisdienst?
Neem dan contact op met Lumens via 040 219 33 00.